Peter 'Wutang' Fabela

Sport: Gi and No-Gi Jiu Jitsu 
Rank: Purple Belt in Brazilian Jiu-Jitsu
Association: Paragon of Santa Maria

Subscribe